جمعه 31 شهریور 1402
به موسسه پزشکی تندرستی ساوان خوش آمدید.                   موسسه طب پیشگیری و ارتقاء سلامت ساوان با مجوز رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسما آغاز به کار کرد.             ارتقای سلامت و درمان ریشه ای بیماری ها را در موسسه پزشکی تندرستی ساوان بجویید                      براي نخستين بار ... ارائه خدمات نوين پزشکي قبل و بعد از ظهور بيماري                                     بيمه هاي درماني شما را در مقابل هزينه هاي مالي بيماري ها بيمه مي کنند اما موسسه پزشکي تندرستي ساوان شما را در مقابل خود بيماري ها بيمه مي کند.                 انجام بیمه درمان تکمیلی و عمر و حوادث بیمه ایران برای هموندان موسسه

چشم انداز و اهداف موسسه


چشم انداز
براساس جامع‌ترين تعريف تندرستي كه از سوي سازمان جهاني تندرسـتي (World Health Organization: WHO) در سال 1947 ميلادي ارائه شده، تندرستي «حالتي بهينه از نظر وضع جسماني، رواني و اجتماعي و نه صرف نداشتن بيماري يا ناخوشي» است. بنابراين «يك فرد تا زماني كه در مطلوب‌ترين شرايط جسمي يا رواني يا اجتماعي خود نباشد، حتي علي‌رغم نداشتن بيماري يا هرگونه ناخوشي، تندرست نيست»!

علوم تندرستي و پزشکي در گستره‌اي به قدمت تاريخ، شاهد تحولات شگرفي در ابعاد علمي، عملکرد‌ها، فرايند‌ها، آموزش و حرفه بوده است. عليرغم صرف هزينه‌هاي گزاف در کنترل و درمان بسياري از بيماري‌ها، ظاهرا در قرن حاضر هم بايد از دورنماي سلامت آدمی، تنها شاهد افقي مه‌آلود باشيم.

اگر بر اساس نسبت هزينه- فايده بخواهيم قضاوت کنيم، آدمي براي کنترل ترس خود از دشمني به نام «بيماري» بخش عظيمي و شايد بيش از اندازه‌اي از منابع اين سياره را مصروف خود کرده است. بودجه‌هاي هنگفت تحقيقاتي، صنايع داروسازي، صنايع تجهيزات آزمايشگاهي و تصوير برداري، بيمارستان‌ها و کلينيک‌ها، جراحي‌ها و آموزش امور سلامت و پزشکي، هر کدام به فراخور نقش خود در شيب فزاينده‌ي مصرف‌گرايي در نهادهاي مدرن سهمي دارند. اين معضل بخش مهمي از منابع مالي افراد و سازمان‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد.

انسان تندرست محور توسعه پايدار (Sustainable Development) است. اين واقعيت، امروزه در تعدادي از كشورهاي توسعه‌يافته جهان چنان اهميت يافته است كه بحث مديريت سلامت (Managed Care) چند دهه است که در بعضي از کشورهاي غربي با توجه به ضرورت توسعه‌ي پايدار و نقش انسان تندرست در آن و نيز چاره‌جويي براي حل مشکلات اشاره شده مطرح شده است. معروف‌ترين سازمان‌هاي تابع سامانه‌هاي‌مديريت سلامت موسوم به «سازمان مراقبت از تندرستي» (Health Maintenance Organization: HMO) هستند که استراتژي خود را به‌گونه‌اي تدوين کرده‌اند تا با ارتقاي تندرستي مشتريان خود اعم از تندرست يا بيمار، بهره‌وري خدمات درماني را به چنان وضع مطلوبي رسانند كه به 3 هدف عمده دست يابند:

1- مراكز درماني و پزشكي در مسير ارائه‌ي خدمات خود، با قطع مدار وابستگي اقتصادي خود به وجود بيمار و بيماري در جامعه، افزايش سلامت عمومي و افراد تندرست را در جامعه مد نظر قرار دهند (امري كه با ساختار كنوني مراكز درماني و پزشكي اعم از خصوصي ويا دولتي، كه وابستگي اقتصادي به وجود بيمار و بيماري در جامعه دارند، غالباً امكان‌پذير نيست).
2- اقتصاد پزشكي، با پرهيز از صرف هزينه‌هاي سرسام‌آور پزشكي و تخصيص بهينه‌ي خدمات با سياست‌هاي توسعه‌ي پايدار همگام شود تا از تحميل هزينه‌هاي مازاد پزشكي بر بيماران جلوگيري شود.
3- بيمه‌‌هاي درماني طرف قرارداد ضمن افزايش حاشيه سود خود و با حداقل ريسك‌پذيري، كيفيت و كميت خدمات بيمه درماني خود را افزايش دهند.

در وضع كنوني، هر چه انواع بيماري و تعداد بيماران در جامعه بيشتر شوند، بالطبع درآمد پزشكان و مراكز درماني فزوني مي‌گيرد و برعكس، هر چه تراز تندرستي افراد جامعه بالاتر رود و تعداد بيماران كم شود، درآمد پزشكان و مراكز درماني كاهش مي‌يابد. اين وضعيت به بحران سلامت و پيشگيري در جامعه دامن زده است. راه برون‌رفت از اين معضل، اتخاذ رويكردي نوين براي اصلاح ساختار مناسبات اقتصادي پزشكان با بيماران به گونه‌اي است كه درآمد و اقتصاد مراكز درماني از كاهش بيماري و تعداد بيماران در جامعه لطمه نبيند و اين هدف، تنها از طريق اصلاح نظام و ساختار بيمه و اشتغال پزشكان ميسر مي‌گردد.

در موسسه پزشكي تندرستي ساوان به مانند سازمان‌هاي مراقبت از تندرستي (HMO) در برخي از كشورهاي توسعه‌يافته، فرد مشترك در «طرح يكپارچه تندرستي، پيشگيري و درمان»، به‌جاي پرداخت مبلغي براي هر وعده ويزيت يا خدمات پزشكي (Fee For Service)، مبلغ ثابتي را به‌عنوان حق اشتراك (سرانه يا Capitation) براي دوره معيني (ساليانه) مي‌پردازد و به ازاي آن خدمات گوناگوني از جمله ويزيت‌، بررسي‌هاي فراباليني، برنامه‌هاي بازبيني (چك‌آپ) و راهكارها و اقدامات پيشگيرانه را دريافت مي‌كند. در اين صورت ارتباط مداوم فرد مشترك با موسسه براي برخورداري از خدمات تندرستي و پزشكي ضروري در طول دوره قرارداد اشتراك، نقشي در افزايش درآمد موسسه نخواهد داشت، كه اين به نوبه خود سياست‌گذاري‌هاي موسسه را به ارتقاي فرهنگ تندرستي مشترك و اقدامات پيشگيرانه سوق خواهد داد تا هزينه‌هاي پزشكي كمتري به موسسه و فرد بيمار تحميل ‌شود و از اين طريق، سود نهايي سازمان با كاهش تعدد بيماران و شيوع بيماري در جامعه تأمين مي‌شود. در اين حالت موسسه نه‌تنها دغدغه‌ي اقتصادي ناشي از كاهش بيماري و بيماران نخواهند داشت بلكه براي كاهش هزينه‌هاي درماني به اين سوق داده مي‌شود كه هرچه بيشتر با تامين سلامتي مشتري‌هاي خود آنها را از ارائه خدمات پزشكي هزينه‌بر معاف سازد. لذا سود مادي و معنوي بيشتري توامان نصيب مشتريان، موسسه و بيمه مي‌شود، ضمن اينكه درآمد مركز ارائه دهنده‌ي خدمات درماني و بالطبع پزشكان و ديگر كاركنان، عليرغم كاهش موارد بيماري در افراد تحت پوشش خود، افزايش مي‌يابد. در واقع يكي از راهبردهاي اصلي موسسه پزشكي تندرستي ساوان اين است كه نياز بيماران را به ويزيت‌هاي مكرر يا مجدد كم كند، چرا كه محور اساسي خدمات آن تقدم پيشگيري بر درمان است.

طراحي و برنامه‌ريزي سيستم نظام ارجاع از ديگر دستاوردهاي موسسه پزشكي تندرستي ساوان است كه در قالب نوعي كلينيك غير متمركز، البته با وجوه تمايز چشم‌گير، در اين طرح ارائه مي‌گردد. ضمن آنكه فقر ارتباط دو سويه و ديناميك بين سطوح مختلف درمان (پزشك عمومي، متخصص و فوق متخصص) و معضل سردرگمي بيماران و نوبت دهي در مطب‌ها در اين طرح بگونه‌اي موثر رفع مي‌گردد. براي اين منظور موسسه از تمام ظرفيت‌ها و امكانات سيستم‌هاي ارتباط جمعي مكتوب و ديجيتالي (IT) جهت ايجاد شبكه خدمت بهره مي‌جويد.

راهبرد عمده موسسه پزشكي تندرستي ساوان بر اساس اين باور شكل گرفته است كه: «بهترين راه پيشگيري و نيز درمان بيماري‌ها، بهبود تندرستي فرد است». با اين رويكرد، درمان بيماري‌ها محدود به درمان صرف همان بيماري نخواهد بود و ساختار خدمات پزشكي در اين موسسه به‌گونه‌اي سازمان‌ يافته است كه براي درمان بيماري‌ها يا ناخوشي‌ها هر فرد بيمار يا در شرف بيماري، كليت وضع تندرستي وي تحت بررسي و مراقبت قرار ‌گيرد تا بدينوسيله نه‌تنها بيماري خاص وي پيشگيري يا درمان ‌شود، بلكه مشكلات ديگري كه سلامتي وي را بطور بالقوه مورد تهديد قرار مي‌دهند، نيز برطرف گردد و فرد بيمار در مسير جاده تندرستي گام بر‌دارد.

خلاصه اهداف موسسه پزشکی تندرستی ساوان
1- طراحي و توسعه ساختاري نظام‌مند و يكپارچه براي بهبود كيفيت خدمات پزشكي بر اساس ارتقاي بينش و افزايش آگاهي عمومي در زمينه تندرستي، پزشكي، بهداشت، پيشگيري، تشخيص و درمان بيماري‌ها.
2- ارائه خدمات تندرستي، پيشگيري و درماني در قالب پزشكي كل‌نگر بر اساس طرح جامعه‌نگر با جايگزيني رويكرد سلامت‌محور به‌جاي بيماري‌محور، كل‌نگري به‌جاي عضو‌محوري، درمان ريشه‌اي به‌جاي درمان علامتي و بيمار‌مركزي به‌جاي پزشك‌مركزي شامل اصلاح سبك زندگي به‌ويژه از طريق برنامه‌هاي ورزشي، تغذيه و سلامت روان به كليه افراد اعم از تندرست يا بيمار.
3- استفاده بهينه از دانش تخصصي گروهاي شاغل پزشكي (از جمله پزشكان عمومي، پزشكان متخصص و فوق متخصص، پرستاران، ماماها، روانشناسان و ...) در قالب نظام ارجاع، به منظور كاهش اتلاف زمان و ترافيك غير موجه در ارائه خدمات پزشكي، استفاده از آخرين دستاوردهاي علوم تندرستي- پزشكي و به حداقل رساندن اشتباهات پزشكي.
4- ايجاد ساختاري براي ارتباط سريعتر، موثرتر و پويا دربين نيروهاي شاغل در حوزه خدمات پزشكي در جهت تعامل بيشتر و تبادل اطلاعات به منظور ارائه خدمات درماني-پزشكي با حداقل زمان و انرژي و حداكثر بهره‌وري.
5- پرهيز و جلوگيري از مصرف‌گرايي خدمات پزشكي و تحميل هزينه‌هاي سرسام‌آور پزشكي به بيماران از طريق تخصيص بهينه خدمات پزشكي و اصلاح مناسبات اقتصادي بيمار و پزشك و كاهش وابستگي اقتصادي مراكز خدمات پزشكي به وجود بيمار و بيماري در جامعه.
6- جمع‌آوري و تحليل كمي- كيفي آمار و اطلاعات كسب شده از مشخصات بيماران، بيماري‌ها و ديگر عوامل و علل ايجاد بيماري‌ها با امكان گزارشگيري به منظور آناليز كمي و كيفي بيماري‌ها، پارامترهاي سلامتي و ميزان تاثير‌گذاري خدمات پزشكي در جامعه.
7- ترويج و توسعه فرهنگ مشاركت فعال مردم براي ارتقاي تراز تندرستي و كاهش شيوع بيماري‌ها در جامعه و ايجاد انگيزه مناسب براي مشاركت فعال بيمار براي مقابله با بيماري خود به‌جاي اطاعت كوركورانه از دستورات پزشكان.
8- ارائه و استفاده از ديدگاه‌هاي نوين علمي درباره درمان بيماريها و ارتقاي تندرستي بر اساس پارامترهاي و تعاريف نوين تندرستي بويژه وابستگي آن به عوامل اجتماعي و نيز معرفي آخرين دستاوردهاي علوم تندرستي- پزشكي.
9- ايجاد بستري مناسب براي انجام تحقيقات و مطالعات دقیق و اساسی در علوم تندرستي- پزشكي.
10- ايجاد و ارائه سامانه خدمات پزشكي به‌گونه‌اي كه فرايند تشخيص و درمان بيماريها وابسته به يك فرد نباشد و كيفيت خدمات پزشكي در صورت عدم حضور فيزيكي يا اشتباه پزشك يا درمانگر (به هر علتي) دچار تنزل و آسيب نگردد.
11- حذف و كاهش محدوديت جغرافيايي براي ارايه بهتر و افزايش بهره‌وري خدمات درماني- پزشكي از طريق فناوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتالي و مكتوب.لیست نظر سنجی ها

تماس با ما

آدرس : ايران، گيلان، رشت، بلوار شهید انصاری، روبروی خیابان ارشاد، پلاک 258، طبقه اول، موسسه پزشکی تندرستی ساوان، مرکز پزشکی پیشگیری و ارتقاء سلامت آریان
تلفن :33736141 (013)
تلفکس :33732695 (013)
ایمیل : info@savan.ir